Sporting Wrocław

Artykuły

Misja

Misją Klubu Sportowego SPORTING WROCŁAW jest danie możliwości młodym entuzjastom piłki nożnej rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności sportowych w duchu wzajemnego szacunku, pamiętając o tym, że piłka nożna to zabawa i radość, a wynik sportowy jest sprawą drugorzędną.

Klub Sportowy SPORTING WROCŁAW pragnie stać się uznanym i cenionym ośrodkiem szkolenia młodzieży, w którym młodzi sportowcy będą mogli rozwijać swoje umiejętności sportowe jak również uczyć się zasad wzajemnego współdziałania i szacunku dla innych.